top of page
grasgroei.JPG

Sleutel resultate

  1. Verhoogde dieregetalle van 344 beeste en 285 skape in 2016 tot 491 beeste en 1 423 skape in 2021.

  2. Verhoogde veelading, van 33 kg/ha tot 60 kg/ha (insluitend wild en ongespeende kalwers).

  3. Oop gebiede en meer intensiewe bestuur het kleinveeverliese weens diefstal en roofdiere van 18% tot minder as 5% verminder.

  4. Baie goeie dierevrugbaarheid is behaal: Sedert 2016 was gemiddelde kalfpersentasie 71%; sedert 2019 was skaapspeenpersentasie 163%.

  5. Deur die jaar bly diere se kondisie goed teen lae koste.

  6. Baie goeie veerkragtigheid tydens die 2019/20 droogte, waartydens al die vee suksesvol oorleef het, al is bosrol eers in 2016 op skaal beoefen en het die skape eers in 2018 toegeneem.

  7. Verbeterde biodiversiteit van spesies (gras, kruide, bosse, struike en rankplante).​

  8. Verlaagde insetkoste (lekverbruik het verminder sedert die begin van bosrol).

  9. Minder arbeid en tyd is nodig om diere van kamp tot kamp te skuif.​

Plaas Buffelhoek

Rangeland Booklet 2022 - ENGLISH FINAL_page172_image.png

Koos and Timo Briedenhann het ’n verskuiwing ondergaan van boerdery met gras na boerdery met beide bos en gras. Op dié plaas is goeie vreetbare bos goud werd. As vreetbare bosse van goeie kwaliteit beskikbaar gestel word, sal die beeste en skape dit benut en baie goed presteer teen lae koste.

bottom of page